Belangrijk nieuws van de R&H commissie

Nu het nieuwe golfseizoen voor de deur staat vragen wij uw aandacht voor een aantal wijzigingen met betrekking tot zowel de Golfregels als de gang van zaken rond het spelen van Qualifying kaarten.  1. Aanpassing Golfregels. Wij hebben het advies van de NGF opgevolgd...

R&H Regelwijziging op de green

Regelwijziging op de green De R&A en USGA hebben een grote regelwijziging aangekondigd. Dit betreft de controversiële straf als een bal per ongeluk bewogen wordt op de green. De regelinstanties vinden dat een per ongeluk bewogen bal niet langer bestraft moet...