Zoals gebruikelijk zijn de handicaps van onze leden aan het eind van het jaar weer herzien. Deze automatische herziening betreft uitsluitend handicaps lager dan 36. Ruim de helft van deze groep leden viel echter buiten deze herziening omdat ze te weinig kaarten hebben gespeeld (minder dan 8 in de afgelopen 2 jaar). De beperkte groep spelers waarvan de handicap is aangepast (verhoogd) zijn daarover persoonlijk per e-mail geïnformeerd.

Voor wie meer wil weten over het waarom en hoe van de Jaarlijkse Herziening verwijzen we naar het bijgevoegde NGF-bulletin.