De Fair Play regels

Fair Play – 1. speel de bal zoals hij ligt

Toelichting:

Zie de verboden handelingen als beschreven in Regel 13. Populaire overtredingen van deze regel zijn: schopje tegen de bal, gras achter de bal met voet platdrukken, zand in de bunker raken voordat je een slag maakt, e.d. Hierop staat een straf van 2 strafslagen (je overtreedt immers een Regel)! Bij een slechte ligging is het vaak beter om de bal onspeelbaar te verklaren (Regel 28), dat kost slechts 1 strafslag. Wel op de juiste manier in het goede gebied droppen.

Fair Play – 2. zie regelovertredingen niet door de vingers

Toelichting:

Opgelopen strafslagen moeten bij de score worden opgeteld. Ga als medespeler nooit akkoord met een te lage score. Leg evt. geschilpunten altijd voor aan de wedstrijdcommissie, uiteraard na afloop van de wedstrijd.

Fair Play – 3. noteer exact aantal slagen

Toelichting:

Voorkom onzekerheid over het juiste aantal slagen en tel als marker altijd mee!

Fair Play – 4. ken en handhaaf de regels

Toelichting:

Neem als speler je (mede)verantwoordelijkheid voor het correct toepassen van de regels. Eerlijk spel staat of valt met de integriteit van de deelnemende spelers.

Fair Play – 5. Mulligan pushers

Ga niet mee met uitnodigingen tot vals spel. Overdoen is er niet bij. Blijf spelen volgens de regels.

Fair Play – 6. roep tijdig Fore

Nadere toelichting overbodig…….

Fair Play – 7. zet merkteken op bal

Zet het merkteken bij voorkeur aan 2 kanten. De bal hoeft dan maar zelden te worden opgenomen voor identificatie.

Fair Play – 8. Help met zoeken naar de bal

Als de bal niet meteen gevonden kan worden, eerst de klaar staande flight achter je doorlaten voordat je max. 5 minuten gaat zoeken.

Fair Play – 9. Provisionele bal

Mocht na het spelen van de provisionele bal de oorspronkelijke bal alsnog worden gevonden, dan vervalt de provisionele bal ook al ligt de oorspronkelijke bal in een waterhindernis of onspeelbaar.

Let op: als de oorspronkelijke bal praktisch zeker in een waterhindernis ligt mag er GEEN provisionele bal gespeeld worden. In dat geval het spel altijd voortzetten volgens de waterhindernis regel.

Fair Play – 10. Repareer pitchmarks

De pitchvork behoort elke speler bij zich te dragen. Let er bij het herstellen van een pitchmark goed op dat dit op de juiste wijze gebeurt: de vork schuin onder de pitchmark steken en vervolgens de bovenzijde van de pitchvork naar binnen drukken.

Fair Play – 11. Hark de bunker

Laat niet als dank voor het spelen uit het zand…

Fair Play – 12. Leg plaggen terug

Fair Play – 13. Respecteer medespelers

Stil zijn en niet bewegen als een speler in de buurt zijn bal gaat spelen (zie ook Regelboekje pag 25 onderaan).

Fair Play – 14. Respecteer speellijn medespeler

Niet vlakbij of recht achter de bal staan, of recht achter de hole wanneer een speler wil gaan slaan (zie ook Regelboekje pag 26 bovenaan).

Fair Play – 15. Vermijd langzaam spel

Houd aansluiting of laat een snellere flight achter je door.