Regel en Handicap commissie

 

De hoofdtaken van de Regel- en Handicapcommissie zijn:

  1. Bevorderen van de Regelkennis bij de clubleden
  2. Geven van Regellessen en afnemen van Regelexamens
  3. Beantwoorden van (moeilijke) Regelvragen / nemen van beslissingen bij wedstrijden
  4. Opstellen Plaatselijke Regels en markeringen van de baan
  5. Bewaken van sportiviteit, etiquette, en integriteit van het golfspel in de club
  6. Verantwoordelijk voor vaststelling van de handicaps / bevorderen dat de leden een betrouwbare handicap hebben
  7. Ziet toe op de handicap condities van de baan
  8. Onderhouden van contacten met alle Wedstrijdcommissies
  9. Begeleiden van de marshals

De Regel- en Handicapcommissie bestaat uit: Bob Hofman, Jaap Stolk, Eduard Tonissen, en Ruut Wermeling

Tabel Handicap aanpassing

Handicap aanpassing