Nu het nieuwe golfseizoen voor de deur staat vragen wij uw aandacht voor een aantal wijzigingen met betrekking tot zowel de Golfregels als de gang van zaken rond het spelen van Qualifying kaarten. 

1. Aanpassing Golfregels.
Wij hebben het advies van de NGF opgevolgd over een belangrijke – tussentijdse – Golfregel aanpassing. Zoals u wellicht bij de Nieuwsrubriek op onze website al heeft gezien betreft dit het per ongeluk bewegen van de bal op de green. Dit wordt niet meer bestraft met 1 strafslag. Er is in het Algemeen Wedstrijdreglement een bepaling (11.c) hieromtrent opgenomen bij de rubriek “Local rules”. Meer informatie over deze Regelwijziging kunt u vinden op de website van de NGF. Zie deze link .
Daarnaast is er bij de Local rules nu een bepaling (11.b) opgenomen die het gebruik van een smartphone app voor het invoeren en verwerken van de scores verbiedt voor deelnemers aan een wedstrijd georganiseerd door Golfvereniging De Stok. 

2. Wijziging procedure Qualifying kaarten.
Gespeelde Qualifying kaarten moesten tot nu toe altijd in de bus worden gedeponeerd die naast de zuil hing. Vanaf dit jaar vervalt het inleveren van Qualifying kaarten bij de handicapcommissie. De speler dient nu de volledig ingevulde en ondertekende Q-kaarten zelf minimaal 1 jaar te bewaren. De handicapcommissie kan deze kaarten steekproefsgewijs of als daar aanleiding voor is opvragen. Mocht de marker geen lid zijn van onze vereniging dan svp het NGF no van de marker bij “Opmerkingen” invoeren, of anders later e-mailen naar de handicapcommissie handicapregistratie@golfverenigingdestok.nl
Overigens verandert er niets aan de procedure bij Qualifying wedstrijden: De kaarten nog steeds inleveren bij de wedstrijdcommissie.  

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u een gezond golfjaar toe met veel spelplezier.

De R&H commissie