Aan alle leden van Golfvereniging De Stok,

Ingaande 2019 hebben de Regelautoriteiten USGA en R&A de golfregels ingrijpend gemoderniseerd. Het doel van deze veranderingen: minder regels, eenvoudiger regels, en vlotter spel.

Officieel gaan de nieuwe regels in op 1 januari 2019, maar helaas is Nederlandstalige informatie tot nu toe nogal beperkt. Zo zullen de golfregelboekjes pas eind januari beschikbaar komen.

Voor de op dit moment beschikbare informatie verwijzen wij naar de homepage van onze website https://golfverenigingdestok.nl/:

Onder de kop “Regels 2019″ zijn zowel de Engelstalige golfregels van 2019 te vinden als ook een Android en iOS app met de nieuwe golfregels. In een latere fase komt er een Nederlandstalige versie van deze app. Je kunt je kennis van de nieuwe regels toetsen in een Engelstalige Rules quiz.

De belangrijkste veranderingen in de golfregels zijn door de NGF uitvoerig op een rijtje gezet met talloze voorbeeld filmpjes welke zeer de moeite waard zijn om te bekijken.
Verder is er een beknopte versie van de voornaamste veranderingen beschikbaar, handig om mee te nemen in de baan. Deze “flyer” zal aan de spelers worden uitgereikt.

Gelet op de huidige situatie is het niet realistisch om begin januari 2019 volledig volgens de nieuwe regels te spelen. Bovendien is er zoveel veranderd dat het enige tijd zal vergen voor iedereen er aan gewend is. Daarom moedigen we de spelers aan om de komende weken zoveel als mogelijk volgens de nieuwe regels te spelen en elkaar daar bij te helpen. Ons streven is om bij onze clubwedstrijden per 1 maart geheel over te stappen op de nieuwe regels.

In deze “oefenperiode” zal de R&H commissie ondersteuning bieden middels een campagne “nieuwe regels 2019″. Elke week zal via affiches nadere uitleg worden gegeven over een aantal wijzigingen in de regels. De affiches komen op de wedstrijdtafel te staan en zullen ook op de website worden gepubliceerd. Deze campagne loopt vanaf 1 januari tot 1 maart.

Aan de hand van de ervaringen opgedaan met het spelen volgens de nieuwe regels zullen we in overleg met de wedstrijdcommissies bekijken of er nog intensievere ondersteuning nodig is.

De R&H commissie