De MAC in 2019. Start 1 april.

Golfvereniging De Stok organiseert jaarlijks voor haar leden diverse wedstrijden. Eén wedstrijd of liever serie wedstrijden die al jaren op de kalender staat is de MaandagAvondCompettie, kortweg de MAC. De meeste leden van de vereniging zullen hiermee bekend zijn.
Voor de nieuwe leden leggen we graag uit wat de MAC inhoudt. Tevens stellen wij u op de hoogte van enkele wijzigingen en nemen volledigheidshalve de aanmelding voor een MAC-wedstrijd met u door.

Wat houdt de MAC in:

 • de MAC-wordt gespeeld over 7 maandagen. Iedere eerste maandag van de maand (in principe), te beginnen in april en eindigend in oktober;
 • voor 2019 zijn de wedstrijdavonden: 1 april, 6 mei, 3 juni, 1 juli, 5 augustus, 2 september, 7 oktober;
 • de wedstrijd wordt gespeeld over 9 holes (1 t/m 9) en is qualifying. De spelvorm is Strokeplay (puntentelling Stableford);
 • deelname aan de Mac staat open voor iedereen, die lid is van Golfvereniging De Stok en minimaal baanpermissie heeft;
 • het is een inloopwedstrijd: vanaf 16:00 uur kan men zich laten inschrijven bij de wedstrijdtafel (in de brasserie). De Wedstrijdleiding stelt de flights samen;
 • de starttijd voor de MAC-wedstrijd is 16:00 uur. De laatste starttijd is 19:00 uur. De laatste competitiedag (maandag 7 oktober) zal worden gestart vanaf 15:00 tot 17:30 uur;
 • de wedstrijden worden voor de dames steeds gespeeld vanaf de rode tees, voor de heren steeds vanaf de gele; voor spelers met alleen baanpermissie geldt een deelname-hcp van 54. Deze groep speelt vanaf de oranje tee;
 • de beste vier wedstrijden tellen mee voor de einduitslag;
 • er zijn dagprijzen voor de 1e, 2e en 3e plaats. Op de laatste competitiedag zijn er tevens prijzen voor de 1e, 2e en 3e plaats in de eindrankschikking;
 • dagprijzen voor de drie beste dames en drie beste heren, klassementsprijzen voor de drie beste dames en de drie beste heren; evenals vorig jaar, reiken we ook dit jaar geen bekers uit als prijs maar bruikbare prijzen (wij hebben gemerkt, dat de prijzen vorig jaar in de smaak vielen bij de winnaars.)
 • de MAC vindt plaats op basis van het Algemeen wedstrijdreglement en het MAC-reglement van de vereniging.

De eerste wedstrijd van de MAC vindt dit jaar plaats op maandag 1 april: geen grap!!
Het inschrijfgeld bedraagt € 2 per wedstrijd.

Om het spelen van de MAC nog leuker te maken hebben we er twee elementen aan toegevoegd: op de MAC-wedstrijden van 6 mei, 1 juli en 2 september wordt op hole 2 om de Neary gespeeld. Voor de winnaars zorgen steeds we voor een leuke prijs.
Daarnaast is er op de laatste competitiedag (7 oktober) een prijs voor de dame en de heer die dit jaar in de MAC-competitie de meeste birdies hebben geslagen.
Geen nieuw element, maar omwille van de duidelijkheid: wanneer u op een par 5 of par 4 hole een birdie slaat, krijgt u bij de prijsuitreiking een birdie-bal. Dat geldt ook voor hole 1, maar niet voor de overige par-3 holes.

Tot slot. De MAC is een inloopwedstrijd. U wordt door de wedstrijdleiding ingeschreven voor de wedstrijd zodra u zich gemeld EN betaald heeft!!! De wedstrijdleiding stelt de flights samen, hetgeen zoveel mogelijk gebeurt op volgorde van inschrijving. Soms kan het voorkomen, dat u enige tijd moet wachten voor u kunt afslaan, omdat er op dat moment nog geen flightgenoten zijn. Zodra zich weer een speler heeft aangemeld (en betaald heeft), mag u dan van start, zo nodig in een flight van 2.
Wij hopen dit jaar op dezelfde enthousiaste deelname als vorig jaar.

Wedstrijdleiding MAC: Jac Braat en Adrie Holtzer