Afgelasten Algemene Ledenvergadering van 23 maart 2020

 

Beste Leden van Golfvereniging De Stok,

De berichtgeving rondom het Coronavirus heeft het bestuur van Golfvereniging De Stok doen besluiten de Algemene Ledenvergadering van 23 maart aanstaande NIET door te laten gaan.
Om nu, met velen bij elkaar in een relatief kleine ruimte, bijeen te komen voor een vergadering vinden wij op dit moment niet verantwoord. Dergelijke gezondheidsrisico’s willen we waar mogelijk vermijden.

De ALV zal op een later moment dit jaar ingepland worden. U wordt daar ruim van tevoren van op de hoogte gesteld.

Tevens berichten wij jullie, dat alle clubactiviteiten tot 31 maart zijn afgelast, u wordt door het bestuur over de verdere voortgang tijdig geïnformeerd.

Uiteraard blijft Golfcentrum Roosendaal voor de individuele golfer geopend.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, laat het ons dan weten.
Voor nu alle goeds in gezondheid toegewenst.

Namens het bestuur,

E. Tonissen              J. Stolk

Voorzitter                 Secretaris