De MAC in 2020

Beste leden,

Op 16 maart jl.. heeft u in een mailbericht kunnen lezen, dat in verband met het Coronavirus Golfcentrum Roosendaal, volledig is gesloten tot en met 6 april.

Volgens het wedstrijdprogramma 2020 van de vereniging staat op maandag 6 april de eerste wedstrijd voor de MAC gepland. Door de sluiting van de baan, kan die wedstrijd niet doorgaan. De eerstvolgende wedstrijd van de MAC staat gepland voor maandag 11 mei. Echter, voor wij u hierover definitief nader kunnen informeren, wachten we eerst de verdere berichtgeving over de ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus af.

Met vriendelijke groet,

De MAC-wedstrijdleiding:     Jac Braat en Adrie Holtzer