8 juni

Betreft: nader nieuws omtrent de MAC Samen de baan in van 8 juni a.s.

We hebben iets te vroeg gejuicht. In tegenstelling tot hetgeen wij in onze mail van maandag j.l. berichtten is inloop van de MAC op 8 juni NIET mogelijk. Inloop is niet toegestaan op grond van het door de Veiligheidsregio vastgestelde golfprotocol. Als gevolg van dit protocol dient GCR op het moment van spelen te beschikken over de lijst van de reserveringen en wie wanneer speelt.

Om ieder toch enige keuzemogelijkheid in de starttijd te geven, hebben we voor de volgende oplossing gekozen.

U meldt zich voor de MAC aan via de Website E-Golf4U. Bij die aanmelding geeft u tevens op binnen welk tijdsblok van een half uur u wilt starten. Bij het opmaken van de startlijst houden wij daar dan zoveel mogelijk rekening mee.

De tijdsblokken zijn: 16:00 – 16:30

16:30 – 17:00

17:00 – 17:30

17:30 – 18:00

18:00 – 18:30

18:30 – 19:00

Graag ook opgeven bij de aanmelding of u gebruik wilt maken van de MAC-hap.

U kunt tot zondag 7 juni, 12:00 uur inschrijven voor de MAC . Wij maken meteen na 12: 00 uur de startlijst op. De aanmelders krijgen diezelfde middag nog een mail met de startlijst. Maximaal 15 minuten voor uw starttijd meldt u zich maandag bij de receptie van GCR.

Met vriendelijke groet,

De MAC-wedstrijdleiding:     Jac Braat en Adrie Holtzer